Pożyczka bez BIK Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie Zdrój Kredyty bez BIK

Pożyczka bez BIK Jastrzębie Zdrój

Monar Moje Ocalenie Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie Zdrój Inne nauka i edukacja

Monar Moje Ocalenie Jastrzębie Zdrój

projektowanie stron internetowych Jastrzębie Zdrój Link do Twojej strony Tutaj ? - Napisz Belki rustykalne Jastrzębie Zdrój Dodaj baner na strony

FLYJGERKA/ W dōma FLYJGI DLŎ SYNIORŌW

Jastrzębie Zdrój Praca Niemcy Jastrzębie Zdrój

Flyjgerka w dōma Flyjgi  w Niymcach może ôstać ôsoba, co posiadŏ POŁNE bildōng jak tyż kwalifikacyje fachowe w fachu flyjgerki jak tyż  NIYMIECKÕ NOSTRYFIKACYJÕ DYPLŌMY FACHOWEGO.


•zapewniynie *całodobowej flyjgi /patrōn medyczny


•uczestniczynie w przijyńciu nowych miyszkańcōw,


 


•ôbsztalowanie rozpoznaniŏ jak tyż  metod dbaniŏ ô zdrowie pacjynta stosownie do diagnozy dŏchtōrskij


 


•wykōnowanie w  nojlepszy spōsōb i w *okreslonym  czasie zlecyń dŏchtōrskich jak tyż potwiyrdzynie jejich wykōnaniŏ w przeznaczōnyj do tego dokumyntacyje(  podŏwanie medycyn miyszkańcōm zlecōnych bez dŏchtora jak tyż *dopilnowanie przijyńciŏ medycyn bez miyszkańca),


 


•wykōnowanie zabiegōw wynikajōncych z ôbsztalowanego postympowaniŏ lyczniczego,


 


•narychtowanie miyszkańca do zabiegōw diagnostycznych i lyczniczych,


 


•pobiyranie materyje do podszukowaniŏ analitycznego,


 


•kludzynie ôbserwacyje stanu zdrowiŏ miyszkańca( stōn *somatyczny i psychiczny),


 


•miara  tymperatury ciała, *tętna, ciśniyniŏ,


 


•systymatyczne *dokształcanie i *doskonalenie fachowe,


 


•kludzynie dokumyntacyje medycznyj,


 


•stałe uczestnictwo we wszyjskich formach aktywności miyszkańcōw tak we postrzodku jak i na aus Dōmu,


 


•ôbsztalowanie z  czōnkami Zespołu terapeutyczno-*opiekuńczego planu terapije


 


•dŏwanie piyrszyj pōmocy w sytuacyjach zagrożyniŏ zdrowiŏ abo życiŏ *podopiecznego,


 


•formowanie pozytywnych relacyje *interpersonalnych w nojbliższym ôbtoczyniu *podopiecznego,


 


•dŏwanie podpory w sytuacyjach ciynżkich, *kryzysowych,


 


•ôbtŏczanie ôsobliwõ flyjgōm, ôsōb w zaczōntkowym ôkresie pobytu w DO, cylym adaptacyje do nowych warōnkōw życiŏ, zapoznanie z topografijōm Dōmu,


•*współtworzenie indywidualnych planōw podpory miyszkańca,


 


•wykōnowanie funkcyje prŏcownika piyrszego kōntaktu,


 


•aktywne włōnczanie sie i zmŏcnianie profesjōnalnych fungowań wynikajōncych z realizacyje indywidualnego planu podpory i pōmocy miyszkańcowi.


•wykōnowanie funkcyje prŏcownika piyrszego kōntaktu,


 


•aktywne włōnczanie sie i zmŏcnianie profesjōnalnych fungowań wynikajōncych z realizacyje indywidualnego planu podpory i pōmocy miyszkańcowi.


WYMŎGANE KWALIFIKACYJE FACHOWE:


•ukōńczynie sztudiōw *pielęgniarskich I i II stopnia, 


•niymieckŏ nostryfikacyjŏ dyplōmy flyjgerki/ *pielęgniarz


•mile widziane  ekstra kursy *kwalifikacyjne, kere *uprawniają flyjgerkã do roboty w rōmach flyjgi *długoterminowej, to m.in. flyjga *paliatywna, *pielęgniarstwo *środowiskowe, ōnkologiczne, *geriatryczne, *pediatryczne i *zachowawcze


•znajōmość *j. niymieckigo na poziōmie min. *B2


          WYMŎGANIŎ EKSTRA:


•POŁNE SZCZYPIYNIE PRZECIWKO *COVID  (MIN. 2 DŎWKI)


geltak ôd 2400 *EUR do 3400 *EUR